Electric UP 2021

Specialiști în energie regenerabila: parcuri fotovoltaice, cladiri independente energetic, autorizatii, licente, avizari, proiectare, consultanta, exploatare si furnizare de energie.

ELECTRIC UP PROGRAM FINANTARE IMM SI HORECA

Electric Up este un program de finanţare destinat IMM-urilor şi sectorului HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Naţional, precum şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

Prin programul de finanţare se acorda un suport financiar de până la €100.000/beneficiar şi se poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile.

De ce INOVECO?

 • Peste 12 ani de experienţă în instalarea sistemelor fotovoltaice rezidenţiale şi industriale.
 
 • Experienţa în management de proiect şi implementare proiecte energetice cum este Casa Verde Fotovoltaice, cu peste 1000 de clienţi contractaţi în valoare de peste 6M €;
 
 • Peste 100.000 panouri fotovoltaice instalate in ~100 proiecte la nivel national.
 • Finantare europeana de €M 8 in derulare si alta in curs de obtinere pentru a construi o fabrica de acumulatori din litiu in Oradea in valoare de peste 30M € .

Serviciile oferite de INOVECO:

Soluţii de finanţare prin credit furnizor sau suport în obţinerea unei finanţări punte.

MANAGEMENT PROIECT

Evaluarea proiectului, optimizarea punctajului, întocmirea dosarului de finanţare şi contractare, etc. Suport în întocmirea rapoartelor anuale în perioada de durabilitate de 5 ani.

AUDIT ENERGETIC

Instalatorul atestat ANRE din grup are competente de intocmire si optimizare a raportului energetic. 

PROIECTARE TEHNICA

Întocmirea soluţiei tehnice, a documentaţiilor şi a proiectului tehnic pentru montaj şi racordarea la reţea

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


Furnizare şi montajul sistemului fotovoltaic la cheie cu o garanţie de 10 ani şi a staţiilor de încărcare.

Detalii:

 • IMM-urile și operatori economici din HoReCa;
 • Dacă există un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive;
 • Nu sunt obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local;
 • Să nu se afle în insolventa sau faliment;
 • Programul se finanţează prin ajutor de minimis în limitele impuse legal (dacă s-a luat ajutor de minimis pe mai multe programe, s-ar putea să existe o limită financiară pentru beneficiar);
 • Cererea de finanţare – furnizată de ATNOM;
 • Extras CF/contract de concesiune/chirie/comodat pe o perioadă de peste 5 ani – furnizat de solicitant;
 • Certificatul de atestare fiscală electronic, privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către Ministerului Finanţelor Publice – furnizat de solicitant;
 • Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală – furnizat de solicitant;
 • Atestatul ANRE, scanat, și extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului ales – furnizat de ATNOM;
 • Raport de audit energetic – furnizat de ATNOM;
 • Solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile – furnizată de ATNOM;
 • Dacă se cere avans, Beneficiarul va prezenta un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări – o poate ATNOM furniza pentru clienţii care îndeplinesc cerinţele minime;
 • Suma maximă finanţată este de €100.000.
 • Maxim 100% finanţat, dar pentru punctaj maxim recomandăm să aveţi ~15% contribuţia dvs.
 • Singurul cost suplimentar pe care îl veţi avea cu ATNOM va fi costul racordării la reţea pe care îl veţi plăti direct operatorului de distribuţie a energiei electrice. De restul ne ocupăm noi.

Programul are o formulă de calcul foarte complexă, dar pe scurt:

 • Consumul anual existent trebuie să fie de minim 3-4 ori mai mare decât producţia sistemului fotovoltaic instalat (un sistem fotovoltaic de 50 kWp produce ~60.000 kWh pe an -> consum anual este recomandat să fie min. 180.000 kWh);
 • Aveţi nevoie de o suprafaţă de montaj a panourilor fotovoltaice cu orientare spre Sud-Est-Vest între 250 mp (50 kWp) şi 600 mp (120 kWp)
 • Amplasarea la sol a sistemului fotovoltaic creşte preţul cu 10% din structurii de montaj mai complexă.
 • Este obligatorie instalarea unei staţii de încărcare a maşinilor electrice/hibride
 • Până la 30% se finanţează în avans de către Autoritate pe baza unei scrisori de garanţie de la banca sau societate de asigurări;
 • Diferenţa va trebui suportată de beneficiar până la decontarea de Autoritate din surse proprii sau prin intermediul unui finanţator;
 • TVA-ul este cheltuiala eligibilă în program dacă solicitantul nu este plătitor de TVA.

Varianta 1. Se oferă gratuit un acumulator din litiu cu o capacitate de 10 kWh pentru sistemele fotovoltaice de minim 100 kWp.

Varianta 2. Pentru clienţii care nu se încadrează la plafonul maxim, oferim un preţ promoţional de maxim 200 Euro/kWh (2000 Euro/acumulator minim cerut în program, din care 30% este eligibil pentru finanţare).

FORMULAR DE INSCRIERE
  Sunt eligibile doar IMM sau Horeca. Persoanele fizice nu sunt eligibile in acest program


  CUI


  Adresa completa
  Sunt eligibili clienţii care au valoarea facturii medie de la 2.000 Lei în sus. Dacă aveţi în vedere investii care vor creşte consumul energetic, vă rugăm să treceţi valoarea de 2000 lei, urmând să discutăm telefonic mai multe detalii.